Φροντιστήριο Μάθηση

Σχεδιασμός Λογότυπου, Βιτρίνας & Επιγραφών

Φροντιστήρια Μάθηση

Σχεδιασμός Λογότυπου

Το λογότυπο "Μάθηση" σχεδιάστηκε για ένα κέντρο μελέτης βρίσκεται στη Νέα Ιωνία.  Ακολούθησαν κι άλλες  προσαρμογές οι οποίες εφαρμόστηκαν σε επιγραφές, έντυπα, μονόφυλλα αλλά και ως εικαστικό σε επιγραφές και προσόψεις.

Προσόψεις Φροντιστηρίων

Οι προσόψεις του φροντιστηρίου αφορούν δυο διαφορετικούς χώρους. Στον ένα από αυτούς το λογότυπο προσαρμόστηκε σε φωτεινές επιγραφές. Σχεδιάστηκαν επίσης κάποια θέματα τα οποία τυπώθηκαν σε αυτοκόλλητο, το οποίο είναι ανθεκτικό στον ήλιο και στη βροχή.

Στον δεύτερο χώρο τυπώθηκαν αυτοκόλλητα με εικαστικά τα οποία διακόσμησαν και κάλυψαν κάποια σημεία στις τζαμαρίες. Το λογότυπο έχει κοπτικό και προβάλλεται με ανάλογο τρόπο. Τα εικαστικά της βιτρίνας λειτουργούν ενημερωτικά σε σχέση με τις παροχές υπηρεσιών της επιχείρησης. Σε κάποια σημεία αναγράφονται σλόγκαν τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και δημιουργούν ενδιαφέρον.

Έντυπα - Εξώφυλλα Βιβλίων

Για τη "Μάθηση" σχεδιάστηκαν ακόμα έντυπα μονόφυλλα και εξώφυλλα βιβλίων. Τα τελευταία αφορούν τα μαθήματα που διδάσκονται. Το εικαστικό παραμένει κοινό κι αυτό που αλλάζει είναι η απόχρωση του φόντου καθώς και οι τίτλοι.


Email
Image

Follow us

Clicky